เกี่ยวกับโครงการ
แหล่งเงินทุน - การบริจาค
มุมโรงเรียน
มุมหนังสือ
จดหมายข่าวสมาชิก
กระดานข่าว
ลานสามัญชน
จุลสาร - ละอ่อนสารภี

แจ้งยอดเงินโอน

รวมภาพกิจกรรม
ข่าวสาร - บอกต่อ
ติดต่อโครงการ
สมัครสมาชิกใหม่
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร


 

ปี ๒๕๕๒
รายชื่อโรงเรียนประถม
๑. โรงเรียนวัดดำรงบุล จ.ลพบุรี
๒. โรงเรียนหนองตาบ่ง จ.กาญจนบุรี
๓. โรงเรียนบ้านแม่ฮุ จ.แม่ฮ่องสอน
๔. โรงเรียนบ้านดอนเงิน จ.พะเยา
๕. โรงเรียนวัดสรรเพชญ์ทวีวิทยาคม จ.นครปฐม
๖. โรงเรียนบ้านน้ำม้า จ.เชียงราย
๗. โรงเรียนบ้านซิวาเดอ จ.แม่ฮ่องสอน
๘. โรงเรียน ตชด. บ้านศรีสวัสดิ์ จ.ยโสธร
๙. โรงเรียนบ้านหัน (สลากกินแบ่ง ๕) จ.ขอนแก่น
๑๐. โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ จ.สตูล
๑๑. โรงเรียน.คุรุสภา จ.กาญจนบุรี
๑๒. โรงเรียนบ้านถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน
๑๓. โรงเรียนวัดม่วง จ.นครราชสีมา
๑๔. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา (สปอ.แม่สะเรียง) จ.แม่ฮ่องสอน
๑๕. โรงเรียนบ้านหลวง จ.เชียงใหม่
๑๖. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว จ.น่าน
๑๗. โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง จ.หนองคาย
๑๘. โรงเรียนเทศบาล ๖ จ.ตรัง
๑๙. โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
๒๐. โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ จ.เชียงใหม่
๒๑. โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น จ.บุรีรัมย์
๒๒. โรงเรียนวัดบางสะพาน จ. พิษณุโลก
๒๓. โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จ. หนองคาย
๒๔. โรงเรียนบ้านในล็อค จ. ประจวบคีรีขันธ์
๒๕. โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ จ. ประจวบคีรีขันธ์
๒๖. โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จ. พิษณุโลก
๒๗ โรงเรียนวัดบ้านสนวน จ. บุรีรัมย์
๒๘. โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด จ. อำนาจเจริญ
รายชื่อโรงเรียนมัธยม
๑. โรงเรียนดงประคำ จ.พิษณุโลก
. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จ.จันทบุรี
๓. โรงเรียนบ้านหนองแวง จ.หนองบัวลำภู
๔. โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จ.หนองบัวลำภู
. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ จ.กระบี่
. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จ.นครพนม
. โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จ.น่าน
๘. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์
๙. โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง
๑๐. โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จ.ขอนแก่น
๑๑. โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา จ.เชียงราย
๑๒. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตาก
๑๓. โรงเรียนภูเรือ จ. เลย
๑๔. โรงเรียนมิตรภาพ จ. มหาสารคาม
๑๕. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จ. เชียงราย
๑๖. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ. มหาสารคาม

 
All writing and images Copyright © 2000-2009 Books for Brains Project