เกี่ยวกับโครงการ
แหล่งเงินทุน - การบริจาค
มุมโรงเรียน
มุมหนังสือ
จดหมายข่าวสมาชิก
กระดานข่าว
ลานสามัญชน
จุลสาร - ละอ่อนสารภี

แจ้งยอดเงินโอน

รวมภาพกิจกรรม
ข่าวสาร - บอกต่อ
ติดต่อโครงการ
สมัครสมาชิกใหม่
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร


 

ปี ๒๕๕๑
รายชื่อโรงเรียนประถม
1. โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง จ.หนองบัวลำภู
2. โรงเรียนบ้านโนนทุ่ง จ.อำนาจเจริญ
3. โรงเรียนบ้านแม่ฮุ จ.แม่ฮ่องสอน
4. โรงเรียนบ้านดอนเงิน จ.พะเยา
5. โรงเรียนตชด. บ้านโคกป่าจิก (ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 2) จ.สุรินทร์
6. โรงเรียนบ้านน้ำม้า จ.เชียงราย
7. โรงเรียนบ้านดอนไชย จ.น่าน
8. โรงเรียน ตชด. บ้านศรีสวัสดิ์ จ.ยโสธร
9. โรงเรียนบ้านหัน (สลากกินแบ่ง 5) จ.ขอนแก่น
10. โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ จ.สตูล
11. โรงเรียนตชด.คุรุสภา จ.กาญจนบุรี
12. โรงเรียนบ้านถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน
13. โรงเรียนวัดม่วง จ.นครราชสีมา
14. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา (สปอ.แม่สะเรียง) จ.แม่ฮ่องสอน
15. โรงเรียนบ้านหลวง จ.เชียงใหม่
16. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว จ.น่าน
17. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จ.สกลนคร
18. โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง จ.หนองคาย
19. โรงเรียนเทศบาล 6 จ.ตรัง
20. โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี
21. โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
22. โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น จ.ศรีสะเกษ
23. โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชื่นวารสุข กองร้อย ตชด. ที่ 416 จ.สุราษฎร์ธานี
24. โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 จ.เชียงใหม่
25. โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น จ.บุรีรัมย์
26. โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ จ.หนองคาย
   
รายชื่อโรงเรียนมัธยม
1. โรงเรียนดงประคำ จ.พิษณุโลก
2. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จ.หนองคาย
3. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จ.จันทบุรี
4. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนบ้านหนองแวง จ.หนองบัวลำภู
6. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
7. โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จ.หนองบัวลำภู
8. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม
9. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ จ.กระบี่
10. โรงเรียนนาสักวิทยา จ.ชุมพร
11. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จ.นครพนม
12. โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จ.น่าน
13. โรงเรียนมิตรภาพ จ.มหาสารคาม
14. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์
15. โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง
16. โรงเรียนเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
17. โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จ.ขอนแก่น
18. โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา จ.เชียงราย
19. โรงเรียนดงกลางพัฒนาศึกษา จ.กาฬสินธุ์
20. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตาก
21. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร

 
All writing and images Copyright © 2000-2009 Books for Brains Project