เกี่ยวกับโครงการ
แหล่งเงินทุน - การบริจาค
มุมโรงเรียน
มุมหนังสือ
จดหมายข่าวสมาชิก
กระดานข่าว
ลานสามัญชน
จุลสาร - ละอ่อนสารภ

แจ้งยอดเงินโอน

รวมภาพกิจกรรม
ข่าวสาร - บอกต่อ
ติดต่อโครงการ
สมัครสมาชิกใหม่
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร


 

สมัครสมาชิกใหม่

หน้าที่ของสมาชิกโครงการ

  1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการฯ สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก “ลงทะเบียน” ในเว็บโครงการ “เติมหนังสือสู่สมอง” ได้ที่ http://www.books4brains.org เพื่อสะดวกทั้งฝ่ายประสานงานในการติดต่อสมาชิก และสมาชิกโครงการเองก็สามารถติดตามข่าวโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายผู้ประสานงานโครงการฯ จะเขียนข่าวคืบหน้าต่างๆ สู่สมาชิกในระบบอีเมล์แบบ news group เป็นประจำทุกๆ เดือนไป ไม่ว่า การรายงานข่าวยอดบริจาคเงิน การแจ้งข่าวให้สมาชิกมาร่วมโหวตรายชื่อหนังสือ การชวนเชิญสมาชิกให้แนะนำรายชื่อโรงเรียน เป็นต้น


  2. คำว่า “สมาชิก” ในความหมายของโครงการ “เติมหนังสือสู่สมอง” หมายถึง บุคคลที่อาจจะบริจาคยอดเงินเป็นประจำ / บริจาคแรง ช่วยทำงานอาสาสมัคร / ร่วมบริจาคหนังสือเก่าและใหม่ / บริจาคใจร่วมสนับสนุน สมาชิกบางคนช่วยทุกอย่าง สมาชิกบางคนช่วยบางอย่าง แต่เราเรียกทุกท่านที่เข้าร่วมงานในโครงการว่า สมาชิก
สมัครสมาชิก
ชื่อ / สกุล
ชื่อเล่น
เพศ หญิง ชาย
อายุ ปี
ที่อยู่
ต้องการ รับข่าวสาร
ร่วมบริจาคเงิน บาท/เดือน
email address
จำเป็นต้องกรอก
หมายเหตุ (คำถาม/คำเสนอแนะ)All writing and images Copyright © 2000-2007 Books for Brains Project