ทอดยอด


-

***************************


คลิกไปอ่าน "ละอ่อนสารภี"ฉบับที่ ๑ I
ฉบับที่ ๒

ละอ่อนสารภี เปิดรับบทความ ความเรียง บทกวีเกี่ยวกับหนังสือน่าอ่าน เรื่องราวโรงเรียนในชนบท
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
เขียนเสร็จแล้วส่งมาได้ที่
จุลสาร-ละอ่อนสารภี- โครงการ –เติมหนังสือสู่สมอง- (Books for Brains project)
ตู้ ป.ณ. 23 ปณจ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
webmaster@books4brains.org