เกี่ยวกับโครงการ
แหล่งเงินทุน - การบริจาค
มุมโรงเรียน
มุมหนังสือ
จดหมายข่าวสมาชิก
กระดานข่าว
ลานสามัญชน
จุลสาร - ละอ่อนสารภ

แจ้งยอดเงินโอน

รวมภาพกิจกรรม
ข่าวสาร - บอกต่อ
ติดต่อโครงการ
สมัครสมาชิกใหม่
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร


 

รายชื่อหนังสือบริจาคของโครงการฯ ปี ๒๕๔๓ / ๒๕๔๔ / ๒๕๔๕ / ๒๕๔๖ / ๒๕๔๗ / ๒๕๔๘ / ๒๕๔๙ / ๒๕๕๐/ ๒๕๕๑ / ๒๕๕๒

กุมภาพันธ์ ระดับประถมฯ
๑. มาทิลดา / โรอัลด์ ดาห์ล เขียน / สาลินี คำฉันท์ แปล / สนพ. ผีเสื้อ
๒. จะล่องลอยไปในฟากฟ้า / วาวแพร เขียน / สนพ. ผีเสื้อ
๓. นางนวลกับมวลแมวผู้สอนให้นกบิน /หลุยส๎ เซปุล๎เบดา เขียน / สถาพร ทิพยศักดิ์ แปล / สนพ. ผีเสื้อ
ระดับมัธยมฯ

๑. มาทิลดา / โรอัลด์ ดาห์ล เขียน / สาลินี คำฉันท์ แปล / สนพ. ผีเสื้อ
๒. เด็ก ๒๐๐ ปี /เค็นซาบุโร โอเอะ เขียน / มณฑา พิมพ์ทอง แปล / สนพ. ผีเสื้อ
๓. จะล่องลอยไปในฟากฟ้า /วาวแพร เขียน / สนพ. ผีเสื้อ

All writing and images Copyright © 2000-2007 Books for Brains Project