เกี่ยวกับโครงการ
แหล่งเงินทุน - การบริจาค
มุมโรงเรียน
มุมหนังสือ
จดหมายข่าวสมาชิก
กระดานข่าว
ลานสามัญชน
จุลสาร - ละอ่อนสารภ

แจ้งยอดเงินโอน

รวมภาพกิจกรรม
ข่าวสาร - บอกต่อ
ติดต่อโครงการ
สมัครสมาชิกใหม่
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร


 

รายชื่อหนังสือบริจาคของโครงการฯ ปี ๒๕๔๓ / ๒๕๔๔ / ๒๕๔๕ / ๒๕๔๖ / ๒๕๔๗ / ๒๕๔๘ / ๒๕๔๙ / ๒๕๕๐ / ๒๕๕๑ / ๒๕๕๒

กุมภาพันธ์ ระดับประถมฯ
ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรมเล่ม ๑ - ๒ / อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย เขียน
ระดับมัธยมฯ

ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรมเล่ม ๑ - ๒ / อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย เขียน

พฤศจิกายน ระดับประถมฯ

หนังสือบริจาคจากสำนักพิมพ
พจนานุกรมนักเรียน ไทย-ไทย / พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย / พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ /. สัตว์ป่าหายากในประเทศไทย / บันทึกสัตว์โลก
หนังสือใหม่
- มุม ... the perfect stone / สนพ. แพรวเพื่อนเด็ก

ระดับมัธยมฯ

หนังสือบริจาคจากสำนักพิมพ
พจนานุกรมนักเรียน ไทย-ไทย / พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย / พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ /. สัตว์ป่าหายากในประเทศไทย / บันทึกสัตว์โลก
หนังสือใหม่
- บีตั๊ก / สนพ มูลนิธิเด็ก

ธันวาคม ระดับประถมฯ

หนังสือใหม่บริจาคจากสำนักพิมพ์ freeform
- merde ผ้าขี้ริ้วห่อชา / โบยบินแล้วไม่หวนคืน / รหัสฆาฏ / ต้นส้ม น้ำตา พายุ / พระจันทร์พันดวง
หนังสือใหม่
๑. ตามรอยพ่อ(หลวง) / ศักดิ์ดา ศรีมานนท์ เรื่อง / สนพ. be kids
๒. พ่อ (หลวง) สอนฉัน / ศักดิ์ดา ศรีมานนท์ เรื่อง / สนพ. be kids

ระดับมัธยมฯ

หนังสือใหม่บริจาคจากสำนักพิมพ์ freeform
- merde ผ้าขี้ริ้วห่อชา / โบยบินแล้วไม่หวนคืน / รหัสฆาฏ / ต้นส้ม น้ำตา พายุ / พระจันทร์พันดวง

 

All writing and images Copyright © 2000-2007 Books for Brains Project