เกี่ยวกับโครงการ
แหล่งเงินทุน - การบริจาค
มุมโรงเรียน
มุมหนังสือ
จดหมายข่าวสมาชิก
กระดานข่าว
ลานสามัญชน
จุลสาร - ละอ่อนสารภ

แจ้งยอดเงินโอน

รวมภาพกิจกรรม
ข่าวสาร - บอกต่อ
ติดต่อโครงการ
สมัครสมาชิกใหม่
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร


 

รายชื่อหนังสือบริจาคของโครงการฯ ปี ๒๓๔๓ / ๒๕๔๔ / ๒๕๔๕ / ๒๕๔๖ / ๒๕๔๗ / ๒๕๔๘ / ๒๕๔๙ / ๒๕๕๐ / ๒๕๕๑ / ๒๕๕๒

มกราคม ระดับประถมฯ
ขบวนการนิทานและสหาย -ขอหนูหลับหน่อย
ระดับมัธยมฯ ความรู้นอกกะลา ๑ และ ๒
มิถุนายน ระดับประถมฯ . ตามพ่อไปปลูกข้าว / โดย : ปรีดา ปัญญาจันทร์
๒ . บางกอกเมืองดอกไม้ / โดย : พรอนงค์ นิยมค้า
ระดับมัธยมฯ ๑. จดหมายจากลอร่า / โดย ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ / โสม สุจริตกุล : แปล
๒. ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย (Little Lord Fauntleroy) โดย : ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์; เนื่องน้อย ศรัทธา
สิงหาคม ระดับประถมฯ

๑. โลกนี้ยังมีเพื่อน / / สนพ. มูลนิธิเด็ก
๒. ตัวเติมฝัน / / สนพ. มูลนิธิเด็ก

ระดับมัธยมฯ ๑. ชาร์ล็อตเพื่อนรัก / อี.บี. ไวท์ เรื่อง / คณา คชา แปล / สนพ. แพรวเยาวชน
๒. บองหลา / พนม นันทพฤกษ์ เรื่อง / สนพ.

All writing and images Copyright © 2000-2007 Books for Brains Project