เกี่ยวกับโครงการ
แหล่งเงินทุน - การบริจาค
มุมโรงเรียน
มุมหนังสือ
จดหมายข่าวสมาชิก
กระดานข่าว
ลานสามัญชน
จุลสาร - ละอ่อนสารภ

แจ้งยอดเงินโอน

รวมภาพกิจกรรม
ข่าวสาร - บอกต่อ
ติดต่อโครงการ
สมัครสมาชิกใหม่
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร


 

รายชื่อหนังสือบริจาคของโครงการฯ ปี ๒๕๔๓ / ๒๕๔๔ / ๒๕๔๕ / ๒๕๔๖ / ๒๕๔๗ / ๒๕๔๘ / ๒๕๔๙ / ๒๕๕๐ / ๒๕๕๑ / ๒๕๕๒

มิถุนายน ระดับประถมฯ
+
ระดับมัธยมฯ
๑. "บ้านเล็กในป่าใหญ่" /ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ เขียน /สุคนธรส แปล / สนพ. แพรวเยาวชน จำนวน ๒๑ ชุด (บริจาคโดย กลุ่มนักอ่านหนังสือของคุณกิ่งฉัตร)
๒ หนังสือบริจาคจาก สนพ. สามัญชน / "สารานุกรมวิทยาศาสตร์"
สิงหาคม ระดับประถมฯ
+
 
ระดับมัธยมฯ  
๑. มหัศจรรย์แห่งการอ่าน โดย เมม ฟ็อกส์ / รวิวาร : แปล
๒. ๒๐๐ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา โดย ปีเตอร์ ไรลีย์ / ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต : แปล
ตุลาคม ระดับประถมฯ

ขบวนการเด็ก ชุด นิทานจากพืช ผัก และแมลง

ระดับมัธยมฯ หนังสือวรรณกรรมบริจาคจาก สนพ. สามัญชน
พฤศจิกายน ระดับประถมฯ
+
ระดับมัธยมฯ
พระราชนิพนธ์ "พ่อสอนอ่าน"

All writing and images Copyright © 2000-2007 Books for Brains Project